Değerli Katılımcılar,

Erasmus+ Programı, New Horizons ve Mevlana Değişim Programı hareketliliklerine katılmak isteyen adaylar için düzenlenen Yabancı Dil Sınavı(İngilizce) 1 Mart 2017 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde saat 13:30’da tek oturum olarak gerçekleştirilecektir. Sınav, belirtilen saatte 75 sorudan oluşan çoktan seçmeli test olarak 90 dakika üzerinden gerçekleştirilecek ve optik formlara işaretleme yapılacaktır.


Adayların sınava girecekleri dersliklerin bilgileri aşağıda sunulmuştur. Adayların yarım saat öncesinde sınav binalarında hazır bulunmaları ve giriş listelerini kontrol ederek sınav salonlarında yerlerini almaları önemlidir.

 

YABANCI DİL SINAVI BİNA VE SINIF LİSTELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!!!

 

Sınava gelirken;

–  Öğrenci kimlik belgelerinizi/kartınızı,
–  Sınav başvuru formunuzu (İmzanızı atmış olarak bir nüsha),
–  Kurşun kalem ve silginizi, getirmeyi unutmayınız.

 

SINAV YÖNERGESİ:

1– Adayların sınavın yapılacağı saatten 30 dakika önce sınav giriş belgeleri ile birlikte sınav binasında bulunmaları gerekmektedir.

 

2– Sınavlara giriş için sadece aşağıdaki kimlik belgeleri kabul edilir.

    a) Nüfus Cüzdanı, Ehliyet,  -Yabancı uyruklular için- Pasaport veya Oturma İzni Belgesi sınava giriş için geçerli olan ve tanımlanmış belgeler olarak kabul edilir. Bunların dışında kimlik bilgilerinin de bulunduğu belgeler(öğretim elamanı, öğretmen, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli belge olarak kabul edilmez. T.C. Nüfus Cüzdanında, T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf bulunmalı ve fotoğrafın üzerinde soğuk damga basılı olmalıdır.

 

   b) Pasaport: Pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

 

   c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nüfus Kayıt Dairesi Müdürü imzası taşıyan fotoğraflı, on (10) haneli Kimlik numarası bulunan çipli veya kırmızı renkli çizgilere sahip adayın adı ve soyadı bulunan tamamen daktilo ile yazılmış kişiye özel Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

 

3- Adaylar sınav salonuna girdiklerinde yanlarında bulunan cep telefonu, bilgisayar ve benzeri elektronik, mekanik cihazların tümünü sınava girilecek sınıftaki gözetmen kürsüsüne teslim etmek zorundadır. Sınav sırasında bu cihazlardan herhangi birinin adayın yanında bulunduğu tespit edilirse adayın sınavı geçersiz sayılır.

 

4- (Gözetmenler için) Adayların sınav salonuna girişlerinde dikkat edilecek en önemli husus, sınava giren adayın Sınava Giriş Belgesi ile Aday Listesinde ismi bulunan aday olup olmadığını saptamaktır. Sınav bitiminde adayların optik formlarındaki kodlamaları doğru doldurduğuna emin olunduktan sonra optik cevap kağıtları ve soru kitapçıkları ayrı şekilde eksiksiz olarak toplanır.

 

5- (Gözetmenler için) Görevlilerin sınav esnasında Sınava Giriş Belgelerini kontrol ederken, her adayın yüzüne iyice bakarak adayı belgedeki fotoğraf ve T.C. Nüfus Cüzdanındaki/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartındaki/ pasaportundaki/K.K.T.C Kimlik Belgesindeki fotoğrafla karşılaştırmaları gerekmektedir.

 

6- (Gözetmenler için) Salon kapıları sınav süresince kesinlikle açık tutulacaktır.

 

7- (Gözetmenler için) Sınav başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde sınav salonuna gelen adaylar sınava alınır. Bu adaylar için Aday Listesine adayın saat kaçta geldiği belirtilir ancak ek süre verilmez. Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen adaylar her ne sebeple olursa olsun sınava alınmaz.

 

8- Herhangi bir şekilde kopya girişiminde bulunan adaylar, sınav ortamını bozmamak için sınav sırasında uyarılmaz ancak hakkında Tutanak tutularak sınavlarının geçersiz olduğu kendilerine sınav sonunda bildirilir.

 

10- Sınav 13:30 – 15:00 saatleri arasında uygulanacaktır. Süresi 90 dakikadır.

 

11- Sınavın son 15 dakikasında hiçbir aday sınav salonunu terk etmeyecektir. Sınav süresince herhangi bir sebeple sınav salonundan çıkan aday, sınav salonuna geri alınmaz. Sınavın son 15 dakikasında sınav salonundan çıkılamaz.

 

12- Adayların sınav sırasında gözetmenlere soru sorması kesinlikle yasaktır.

 

13- Yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.

 

14- Sınav gizliliği esasına uygun olarak sınav sorularının ve adayların yanıtlarının herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. 2017 Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı’nın tüm hakları Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’na aittir.

 

15– Sınav sonuçları MCBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından duyurulacaktır.


Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Manisa Meslek Yüksekokulu Üniversitemizin Manisa Merkez İstasyon Mevkiinde yer almakta olup adres ve harita bilgisi aşağıda belirtilmiştir.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Haritası İçin : https://goo.gl/maps/amc9TZvxbE32

Manisa Meslek Yüksekokulu Haritası İçin: https://goo.gl/maps/d685WUHnbkR2

Sağlık Bilimleri Fakültesi Haritası İçin : https://goo.gl/maps/r4eLrnGUHiq

 

Erasmus+ Programı İletişim için: erasmus@cbu.edu.tr

Mevlana Programı İletişim için: mevlana@cbu.edu.tr

 

NOT!!!

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Manisa Devlet Hastanesi ile aynı mevkiiide bulunmaktadır.

 

YABANCI DİL SINAVI BİNA VE SINIF LİSTELERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ!!!

  • Erasmus+
  • Bologna Süreci
  • Uluslarası Öğrenci
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Ulusal Ajans
  • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik