2019-2020 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği İtiraz ve Talep Dilekçeleri Değerlendirme Sonuçları

Erasmus Kurum Koordiantörlüğüne iletilen itiraz ve talep dilekçeleri değerlendirilmiş olup, karara ilişkin güncel liste aşağıda yayınlanmaktadır.
Katılımcılar, bundan sonraki işlem basamakları için “Öğrenim Hareketliliği Yol Haritasını” dikkatle incelemelidir.
1 - Seçim sonuçlarına “app.int.cbu.edu.tr” portalına giriş yapılarak da erişilebilir.
2 - Lütfen duyurular sayfamızı ve “app.int.cbu.edu.tr” portalına kayıt için kullanılan e-posta adreslerinizi sıkça kontrol ediniz. Tüm bilgilendirmeler için e-posta adresinize iletilecektir.
3- Erasmus öğrenim hareketliliğine seçildiği halde, sonradan faaliyete katılmaktan 26 Nisan 2019 tarihinden sonra vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.
4 - Seçilen adayların, seçildikleri üniversitelerin ilgili Erasmus internet sayfalarını incelemeleri ve başvuru yöntem ve tarihlerini öğrenmeleri gerekmektedir. Karşı üniversitelere bildirimler (nomination) Koordinatörlüğümüzce yapılacaktır. Bunu takiben başvuru prosedürleri adayların kendileri tarafından takip edilecektir. Başvuru tarihlerinin kaçırılması durumunda hakkınızın yanacağını lütfen dikkate alınız.
5 - Seçilen adayların Üniversitemizde yürütecekleri işlemlere ilişkin yol haritasına Erasmus Giden öğrenci linkinde bulunan “Belgeler ve Formlar” bölümünden erişebilirsiniz.
6- Öğrencilerin başvurularının akabinde gidecekleri üniversitelerden kabul alamamalarından yükseköğretim kurumu sorumlu tutulamaz.
7- Hareketliliğe seçilen öğrenciler Koordinatörlüğümüz tarafından düzenlenecek oryantasyon/toplantılara/eğitimlere/dil sınavlarına mazeretsiz katılmama durumunda bir sonraki Erasmus Hareketlilik başvurularında -5 puan uygulaması yapılacaktır.
2019 - 2020 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Güncellenmiş Başvuru Sonuçları için tıklayınız.
Seçilen tüm öğrenciler aday konumunda olup ve ancak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının hibe dağıtım sonuçlarını ilan etmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacaktır. Merkez tarafından tahsis edilen hibe miktarının (sözleşme tutarı) karşılamaya yetmeyeceği sayıda öğrenci seçilmesinden Merkez hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2019-2020 Akademik yılı Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine ASİL VE YEDEK tüm öğrenciler için (Hibeli ve Hibesiz tüm öğrenciler dahil) olarak hak kazanan öğrenciler için 27 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 09:30'da Rektörlük Seminer Salonunda oryantasyon yapılacaktır.
Oryantasyona katılım zorunludur. Oryantasyona mücbir veya resmi bir sebep olmadan katılmayan öğrencilerin önümüzdeki dönem içinde yapacakları Erasmus Programı başvurularından 5 puan düşülecek olup, süreç içinde karşılaşılacak problemlerden Koordinatörlüğümüz yükümlü değildir.
Saygı ile duyurur, başarılar dileriz.Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Erasmus Kurum Koordinatörlüğü


  • Erasmus+
  • Bologna Süreci
  • Uluslarası Öğrenci
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Ulusal Ajans
  • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik