Erasmus Konsorsiyumu Nedir?

Yükseköğretim kurumları, dernek, vakıf ve ticaret odaları gibi kurum ve kuruluşların, uluslararası öğrenci staj yerleştirmesini kolaylaştırmak için oluşturduğu gruptur.

Avrupa Staj Konsorsiyumu Partnerleri: Manisa Celal Bayar  Üniversitesi (Koordinatör), İzmir Ekonomi Üniversitesi, Afyon Kopcatepe Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası, Twin AR-GE Firması,  MCBÜ Teknokent Müdürlüğü, Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (MOSB), Yunus Emre Enstitüsü Vakfı (ANKARA)

Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, ERASMUS+ Programı’nın, “Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” (Ana Eylem 1) altında yer alan “Yükseköğretim Öğrencileri ve Personeline Yönelik Hareketlilik Projesi”.

 • Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Koordinatör) dahil, 11 ortak kurum
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi,
 • Afyon Kopcatepe Üniversitesi,
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
 • Uşak Üniversitesi,
 • Uşak Ticaret Odası,
 • İzmir Ticaret Odası,
 • Twin AR-GE Firması,
 • MCBÜ Teknokent Müdürlüğü,
 • Manisa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (MOSB),
 • Yunus Emre Enstitüsü Vakfı (ANKARA)

MCBÜ Avrupa Staj Konsorsiyumun kuruluş amacı, konsorsiyum ortaklarının öğrencilerini staj hareketliliği ve akademik/idari personelinin ders verme/eğitim alma hareketliliği kapsamında desteklemektir.

HEDEFLER

Konsorsiyumun nihai hedefi, üniversitemizin uluslararasılaşma stratejisi kapsamında ve girişimci üniversite olma yolunda nitelikli iş gücünün istihdamının arttırılması ve yükseköğrenim alanlarının modernizasyonu hedeflerine katkıda bulunacak üniversite-sanayi-STK ve meslek kuruluşları işbirliği kültürünün gelişmesini sağlamaktır.  

Diğer hedefler:

 • Yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrenci değişim tecrübeleri ile sektörün istihdam profilini bir araya getirmek,
 • Farklı sektörler ile yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
 • Sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, yetkinlikleri arttırılmış öğrencileri iş piyasasına kazandırmak,
 • Öğrencilerin akademik çalışma alanlarına yönelik uygulamalar yaparken uluslararası tecrübe ve vizyon kazanmalarına imkan sağlanmak,
 • Öğrencilerin çok kültürlü iş ortamlarına adaptasyon kabiliyetlerini geliştirmek ve
 • Öğrencilerin kariyer planlarına destek olmak.

Öğrenciler için Proje Çıktıları

 • Tanımlanmış staj fırsatları,
 • Gerçek iş ortamında, gerçek problemler üzerinde çalışma olanağı,
 • Farklı kültürleri tanıma imkanı,
 • Kişisel ve mesleki becerilerin gelişimine katkı,
 • Uluslararası sosyal ve profesyonel iletişim ağı,
 • Kültürlerarası iletişim becerisi kazanmak,
 • Yabancı dilini geliştirme fırsatı,
 • Oryantasyon eğitimlerinin katkısı (gidiş öncesi ve sonrası)
 • Sertifika ve Tanınma


 • Erasmus+
 • Bologna Süreci
 • Uluslarası Öğrenci
 • Erasmus +Gençlik Projeleri
 • Ulusal Ajans
 • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik