Erasmus+ Programı Uluslararası Kredi Hareketliliği Öğrenci Öğrenim Hareketliliği - Yerleştirme Sonuçları - 2019-2020 Akademik Yılı Başvuru Sonuçları

Erasmus+ KA107 (ICM) Project Number 2018-1-TR01-KA107-057027 Student Mobility / Placement Announcement (04.11.2019)

Sevgili Öğrencilerimiz,

KA107 (ICM) Project Number 2018-1-TR01-KA107-057027 Student Mobility / Placement öğrenci seçimleri kapsamında yapılan öğrenci yerleştirmeleri tamamlanmış olup yerleştirme sonuçları aşağıdaki listede yer almaktadır.


SIRALI PUAN LİSTESİ


2019-2020 Akademik Yılı Dönemi Erasmus+ ICM Uluslararası Kredi Hareketliliği (KA107) 2018-1- TR01-KA107-057027 son başvuru tarihi 28 Ekim 2019 olan ilanımıza yapılan başvurular incelenmiştir. İlanda belirtilen ilgili evraklarla birimimize müracaatlarını yapmış bulunan tüm öğrencilerimizin başvuruları dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticelendirilmiştir. Liste oluşturulurken aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmeler yapılmıştır:

1) Seçilen tüm öğrenciler, Ulusal Ajans’ın 2018 yılı 2018-1-TR01-KA107-057027  numaralı projesi kapsamında Üniversitemize tahsis ettiği hibe doğrultusunda oluşan kontenjan dâhilinde sıralamaya tabi tutulmuş olup, yurt dışındaki öğrenim hareketliliklerini de bu doğrultuda tamamlayacaklardır.

2) Seçilen öğrenciler aday öğrenci konumundadır. Gitmek istenilen üniversitelere öğrencilerin bildirimlerinin yapılmasının ardından karşı üniversiteden aday öğrencilerin isimlerine onay alındıktan sonra ancak asil öğrenci olabileceklerdir.

3)  15 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen Değişim Programları Yabancı Dil Sınavına giren veya ÖSYM tarafından tanınırlığı olan (Yök-Dil ve E-YDS dahil) ve 60 baraj puanının üstünde olan başvurular ile akademik başarısı 4 üzerinden Lisans 2.20 / Lisansüstü 2.50’nin üstünde olan ve akademik başarıyı sağlayan öğrencilerin başvuruları uygun bulunmuştur.

4) Erasmus Uygulama El Kitabı 2018 Sözleşme yılına göre Asgari Seçim Kriterleri baz alınarak öğrenci seçimi yapılmıştır.

5) Öğrenci Seçiminde puan hesaplamalarında kullanılan puanlama sistemi aşağıdaki gibidir.

İlana başvuruda bulunan ve kriterleri sağlayan 2 öğrencinin asil olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Ölçüt Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan

Bu başvuruların değerlendirilmesi ve nihai karar verme aşamasında, değerlendirmeyi yapan personel ile başvuru sahipleri arasında değerlendirmenin tarafsızlığını etkileyebilecek herhangi bir kişisel ilişki bulunmamaktadır. Karar, tarafsızlık ve şeffaflık kurallarına uygun bir şekilde verilmiştir.

FERAGAT DURUMU

Hareketlilikten yararlanmaya hak kazanıp hakkından feragat etmek isteyen öğrencilerin feragat dilekçelerini 8 Kasım 2019 tarihine kadar Uluslararası İlişkiler Ofisi Evrak Teslime ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra Erasmus hakkından vazgeçen adayların, müteakip başvurularında toplam puanlarından 10 puan düşülecektir.

Saygı ile bilgilerinize sunulur.

  • Erasmus+
  • Bologna Süreci
  • Uluslarası Öğrenci
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Ulusal Ajans
  • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik