KA107 PERSONEL DERS VERME/ALMA HAREKETLİLİKLERİ

ERASMUS+ KA107 ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ (INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY/ICM)

FAYDALI BİLGİLER

Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler:

Program Ülkeleri: AB üye ülkeler ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Makedonya ve

Türkiye’den oluşan ülkelerdir.

Ortak Ülkeler: Program ülkeleri dışında kalan, aşağıda isimleri verilen ülkelerdir.

1. Batı Balkan Ülkeleri: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Sırbistan

2. Doğu Ortaklığı Ülkeleri: Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna (uluslararası hukuk ile tanınan)

3. Güney Akdeniz Ülkeleri: Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün

4. Rusya Federasyonu: Rusya (uluslararası hukuk ile tanınan)

10. Diğer Sanayileşmiş Ülkeler (Asya): Avustralya, Brunei, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Makao, Singapur, Tayvan, Yeni Zelanda

11. Diğer Sanayileşmiş Ülkeler (Amerika): Amerika Birleşik Devletleri, Kanada

13. İsviçre ve Faroe Adaları: İsviçre, Faroe Adaları

Önemli not: İsviçre ve Faroe Adaları ile gerçekleştirilecek hareketlilik faaliyeti, yalnızca ülkemizden ilgili ülkelere (yani “outgoing” yönünde) ve yalnızca dijital beceriler alanında staj faaliyeti olarak mümkündür.


II. PERSONEL HAREKETLİLİĞİ - STAFF MOBILITY (ST)

1. Personel Hareketliliği Faaliyetleri

Personel Hareketliliği faaliyeti iki şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

      1) Personel Ders Verme Hareketliliği - Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)
          2) Personel Eğitim Alma Hareketliliği - Staff Mobility for Staff Training (STT)

2. Personel Ders Verme Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel ders verme hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az 5 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur. Faaliyetin 1 haftadan uzun gerçekleştiği durumlarda, verilmesi gereken zorunlu ders saatinin süre ile orantılı olarak artması gerekmektedir (örneğin, 1 hafta sürecek bir faaliyette 8 saat ders verilmesi zorunlu olduğundan, 1 hafta ve 2 gün sürecek bir faaliyette en az 11 saat ders verilmesi zorunludur). Ders verme ve eğitim alma faaliyetinin bir arada gerçekleştirildiği durumlarda, asgari ders verme süresi bir hafta ya da kısa süreli faaliyetler için 4 saattir. İşletmelerden ders vermek üzere davet edilen personel için asgari ders verme saati koşulu bulunmamaktadır.

3. Personel Eğitim Alma Hareketliliği için Asgarî ve Azamî Süreler

Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi seyahat hariç en az 5 iş günü, en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir. Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında 5 günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

Mücbir sebebin (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir; kalınan süre karşılığı hibe verilir ve ve seyahat masrafları mesafe hesaplayıcıya bağlı kalınarak ödenir.

Personel eğitim alma faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve sadece ders eğitim alma faaliyeti ile ilgili faaliyet gerçekleştirilen günler (ve üniversitenin kararına bağlı olarak, seyahat günleri için) için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.

4. Hibe Desteği

Verilen hibe yurt dışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

Gidilen ülkelere göre günlük hibe miktarları:

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Günlük Hibe Miktarları (Avro)

Türkiye

Ortak Ülke

180 €

Ortak Ülke

Türkiye

140 €

14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmaktadır.

Seyahat gideri hesaplamaları:

Elde edilen “km” değeri”

Hibe Miktarı

20-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €

Kilometrenin yukarıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.


  • Erasmus+
  • Bologna Süreci
  • Uluslarası Öğrenci
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Ulusal Ajans
  • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik