KA107 GİDEN ÖĞRENCİ ÖĞRENİM/STAJ HAREKETLİLİKLERİ


ERASMUS+ KA107 ULUSLARARASI KREDİ HAREKETLİLİĞİ (INTERNATIONAL CREDIT MOBILITY/ICM)

FAYDALI BİLGİLER  

Program Ülkeleri ve Ortak Ülkeler:

Program Ülkeleri: AB üye ülkeler ile İzlanda, Lihtenştayn, Norveç, Makedonya ve

Türkiye’den oluşan ülkelerdir.

Ortak Ülkeler: Program ülkeleri dışında kalan, aşağıda isimleri verilen ülkelerdir.

1. Batı Balkan Ülkeleri: Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Sırbistan

2. Doğu Ortaklığı Ülkeleri: Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna (uluslararası hukuk ile tanınan)

3. Güney Akdeniz Ülkeleri: Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün

4. Rusya Federasyonu: Rusya (uluslararası hukuk ile tanınan)

10. Diğer Sanayileşmiş Ülkeler (Asya): Avustralya, Brunei, Güney Kore, Hong Kong, Japonya, Makao, Singapur, Tayvan, Yeni Zelanda

11. Diğer Sanayileşmiş Ülkeler (Amerika): Amerika Birleşik Devletleri, Kanada

13. İsviçre ve Faroe Adaları: İsviçre, Faroe Adaları

Önemli not: İsviçre ve Faroe Adaları ile gerçekleştirilecek hareketlilik faaliyeti, yalnızca ülkemizden ilgili ülkelere (yani “outgoing” yönünde) ve yalnızca dijital beceriler alanında staj faaliyeti olarak mümkündür.

I. ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ - STUDENT MOBILITY (SM)

1. Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri

Ortak Ülkeler ile öğrenci hareketliliği iki şekilde gerçekleştirilir:

  •   Öğrenim hareketliliği
  •   Staj hareketliliği

2. Öğrenci Hareketliliği-Öğrenim (SMS)

Faaliyet süresi her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

2. Öğrenci Hareketliliği-Staj (SMP)

Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede1 staj yapmasıdır. Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Mezuniyet sonrası staj imkânı bulunmamaktadır.

3. Öğrenci Hareketliliğinde Süreler

a) Öğrenim hareketliliğinde asgari süre 3 tam ay veya 1 trimester(3-6 ay arası), azami süre ise 12 tam aydır.

b) Staj hareketliliğinde asgari süre 2 tam ay, azami süre 12 tam aydır.

c) Aynı öğrenim kademesi içerisinde (Lisan, Yüksek Lisans, Doktora), toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.

d) Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.

3. Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları

Gönderen Ülke

Kabul Eden Ülke

Aylık Hibe Miktarı (Avro)

Türkiye

Ortak Ülke

700 €

Ortak Ülke

Türkiye

800 €

Program ülkeleri ile Ortak ülkeler arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmektedir. Seyahatler için yapılan ödeme miktarları km cinsine göre aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Elde edilen “km” değeri”

Hibe Miktarı

20-99 km arası

20 €

100-499 km arası

180 €

500-1999 km arası

275 €

2000-2999 km arası

360 €

3000-3999 km arası

530 €

4000-7999 km arası

820 €

8000 km ve üzeri

1.500 €1 İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır.  • Erasmus+
  • Bologna Süreci
  • Uluslarası Öğrenci
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Ulusal Ajans
  • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik