ERASMUS+ ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ

Staj Hareketliliği Nedir?

Staj Hareketliliğine Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • Yükseköğretim kurumu bünyesinde, herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
 • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 Ay’ı geçmeyecek olması,
 • Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;
  * Ön lisans ve Lisans öğrencileri için                          2.20/4.00
  * Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise      2.50/4.00 olması,
 • Yabancı Dil Sınavı Sonucunun 55 puan ve üzeri olması gerekmektedir. 55 ve üzeri puan alamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. (1 Mart 2017, 15 Aralık 2017 ve 15 Aralık 2018 tarihinde yapılan Değişim Programları Yabancı Dil Sınavı sonucu ya da ÖSYM tarafından kabul edilen geçerli bir dil sınavı YÖKDİL, YDS, E-YDS, KPDS-ÜDS son 5 yıl içinde alınmış, CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik sonuç belgesi)

  * ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavları listesi için tıklayınız. 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.      Davet Mektubu: Staj yapılmak istenen kurumdan alınan ve staj tarihlerini içeren kabul/davet mektubudur. Staj kapsamında anlaşmamız bulunan bir kurumda staj yapmak üzere başvuracak öğrencilerin de, davet mektubu sunmaları gerekmektedir. (2018-2019 Erasmus+ Programı Staj Hareketliliği Faydalı Link ve  Dökümanlar)


 • Öğrencinin staj yapmak istediği kurumdan alacağı davet mektubu: Programın en önemli belgesi staj yapılmak istenen kurumdan alınan davet mektubudur. Öğrencinin Adı-Soyadı, staj tarih aralığı ve Erasmus+ Staj hareketliliği kapsamında staj yapacağının belirtilmiş olması gerekir.
 • Erasmus+ Staj Hareketliliği anlaşmamız bulunan üniversitelerin listesi için tıklayınız.
  Listede bulunan kurumlara başvurmanız, kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir. Bu liste sadece öneri amacıyla paylaşılmıştır.
2.    Başvuru Formu: http://app.int.cbu.edu.tr/tr/ adresinden başvuru yapıldıktan sonra alınacak çıktı. (İŞLEMLER > PDF – Belgeler alt menüsünden)

3.    CV: Europass Formatında (https://europass.cedefop.europa.eu/editors/tr/cv/compose)

4.    Transkript: (Güncel Not Dökümü)

5.    Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Erasmus yabancı dil sınav sonuç notu, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından kabul edilen diğer yabancı dil (İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca) sınav sonuç belgeleri yabancı dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmektedir. Hangi dil puanınızın başvurunuzda kullanılmasını istiyorsanız lütfen Dil Puanı Hakkında Dilekçe ile sınav sonuç belgenizi başvuru evraklarınız arasına ekleyiniz. (Dil Puanı Hakkında Dilekçe)

6.    Taslak Çalışma Programı: Staj süresi boyunca yapacağınız çalışmanın zamana karşılık iş planı karşı kurum tarafından oluşturulmalıdır. Karşı kurumun, sizin ve kurumunuzun karşılıklı görüş birliği doğrultusunda ileride taslak çalışma programında değişiklikler yapılabilir.

7.    Bölüm Staj Onay Belgesi: http://app.int.cbu.edu.tr/tr/ adresinden başvuru yapıldıktan sonra çıktı alınabilir. (Bölümünüzdeki gerekli imzaların tam olduğuna dikkat ediniz). (İŞLEMLER > PDF – Belgeler alt menüsünden)

8.    Nüfus Cüzdanı/Pasaport Kimlik Belgesinin taranmış hali ve fotokopisi

ÖNEMLİ BİLGİ: Erasmus+ Staj Hareketliliği başvuru dönemi başlamadan kabul mektubu alma sürecinin uzayabilmesi göz önüne alınarak, staj hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin en kısa zamanda staj yapacakları kurumlardan kabul mektubu alma işlemlerine başlamaları önerilir.


Staj yapılmak istenen kurumdan alınan davet mektubu olmadan öğrenci staj hareketliliğine başvuru yapamaz.

Değerlendirme Kriterleri

Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ile Yabancı Dil Puanının %50'si alınır. Bu puanların toplamı Nihai Puanı oluşturur.

Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

2018 dönemi itibari ile başvuruları değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

Akademik başarı düzeyi: %50
Dil seviyesi: %50 (Toplam 100 puan üzerinden)

 • Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına*: +15 puan.
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
 • Daha önce hareketliliğe seçilen öğrenciler için:
 • Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır): - 5 puan

Tüm değerlendirmeler TC Avrupa Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı'nın yayınladığı 2018 Dönemi Erasmus+ Ana Eylem1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı linkinde yer alan el kitabındaki kurallara göre yapılmaktadır.

 • Erasmus+
 • Bologna Süreci
 • Uluslarası Öğrenci
 • Erasmus +Gençlik Projeleri
 • Ulusal Ajans
 • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik