BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİYENİLİK VE İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ

Stratejik Ortaklıklar

Stratejik Ortaklıklar yapılabilecek faaliyetler bakımından oldukça esnek seçenekleri içinde barındıran yeni bir faaliyettir. Yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerdeki grup/kuruluşlar arasındaki stratejik işbirliği ve ortaklık projelerini kapsamaktadır. 
Bu projeler kapsamında aşağıdaki örnek olarak listelenen faaliyetlere benzer faaliyetler gerçekleştirilebilir;

1- Ortak grup/kuruluşlar arasındaki uygulama ve deneyimlerin paylaşımına yönelik faaliyetler
2-Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesine, test edilmesine ve uygulanmasına yönelik faaliyetler
3-Örgün, yaygın ve sargın öğrenme ile edilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasına ve geçerliliğine imkân sağlayan faaliyetler (örneğin Youthpass ile ilgili etkinlikler)
4-Yerel otoriteler arasındaki işbirliğini sağlayan faaliyetler
5- Aktif vatandaşlığı destekleyen faaliyetler

Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir?: "Program ülkeleri", "komşu ortak ülkeler" veya "diğer ortak ülkeler"de (ülke listesi) yer alan grup/kuruluşlar (STK, Kamu, özel şirket) ortak olabilir, program ülkelerinde olanlar başvurabilir.

Kaç Ortak Gerekir: Gençlik alanı için asgari toplam 2 program ülkesinden ortak (başvuran dahil) yeterlidir. Sektörler arası projelerde asgari 3 program ülkesinden ortak gerekir.

Proje Süresi Ne Kadardır: Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, gençlik alanındaki projeler 6 ay ile 2 yıl arasındadır.

Proje Nerede Gerçekleşir: Proje katılan ortakların ülkelerinde gerçekleşir.

Başvuru Nereye Yapılır: Başvuru, bir program ülkesinden koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur. Başvurunuzu doğrudan www.ua.gov.tr adresinde yer alan TURNA sisteminden yapmalısınız.

Başvuru Ne Zaman Yapılır: Gençlik alanındaki başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından iki farklı son başvuru tarihinden birine kadar (30 Nisan veya 01 Ekim, en geç öğle vakti saat 12.00 - Brüksel saati) sisteme yüklenmelidir:

30 Nisan 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Eylül – 28 Şubat tarihleri arasında başlayanlar içindir.

01 Ekim 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Şubat – 30 Eylül tarihleri arasında başlayanlar içindir.


POLİTİKA REFORMLARI

Yapılandırılmış Diyalog

Gençler kendileri için üretilen politikaların şekillenmesine hangi ölçüde katılabiliyorlar? Geleceğin Türkiye’si ve Avrupası için seslerini ne kadar duyurabiliyorlar? İşte “Yapılandırılmış Diyalog” faaliyeti, tam da bu sorulardan yola çıkarak fırsatlar sunuyor. 

Bu faaliyetteki projelerin amacı gelecekte şekillenecek gençlik politikaları için kullanılabilecek sonuçlar üretmek ve tüm Avrupa’daki gençlerin demokratik yaşama katılımlarını teşvik etmektir.

Yapılandırılmış Diyalog, gençler, gençlik çalışmalarında aktif kişiler ve gençlik kuruluşları ile gençlik alanında karar alıcı olan ve gençlik politikalarından sorumlu kişiler arasında işbirliğini destekler. Çok sayıda gencin katıldığı büyük toplantı ve diğer etkinlikleri mümkün kılar. 

İki temel alt faaliyet vardır:

Ulusal toplantılar

Ulus-ötesi toplantılar.

Ulusal tipinde yurt dışından ortaklara ihtiyaç yoktur. Faaliyet kapsamında yapılabilecek etkinlikler oldukça esnektir: Toplantılar, konferanslar, danışma etkinlikleri (online anketler ve diğer online danışma türlerini de içeren organizasyonlar), gençlerin demokratik katılımlarını artıran, demokratik kurumların ve karar alıcıların rollerini simülasyon yoluyla anlatan etkinlikler, Avrupa Gençlik Haftası kapsamına giren gençlik politikası temalı etkinlikler ve gençler ile politika yapıcılar arasındaki diyaloğu tesis eden diğer etkinlikler. Bu etkinliklere yerel, bölgesel, ulusal veya Avrupa düzeyinde, yani neredeyse her düzeyde karar alıcılar dahil olabilir. Ancak, politik olarak etkilenmiş etkinlikler (örneğin siyasi partilerin toplantıları) ve kuruluşların yıllık rutin toplantıları bu faaliyet kapsamında yapılamaz. Yapılacak etkinlikler en az 30 genci içermelidir. Gençler 13-30 yaşları arasında olmalıdır. Uzman/Politikacı/karar alıcılar için yaş sınırı yoktur.

Kimler Başvurabilir ve Ortak Olabilir :"Program ülkeleri" veya "komşu ortak ülkeler"de (ülke listesi) yer alan sivil toplum kuruluşları ve yerel düzeydeki Kamu kuruluşları ortak olabilir, program üyesi ülkelerden ortaklar başvurabilir.

Kaç Ortak Gerekir: Ulusal toplantılar ortak olmadan yapılabilir (yalnızca bir ortak vardır, o da başvuranın kendisidir). Ulusötesi toplantılarda toplam en az iki ortak faaliyete katılır. 

Proje Süresi Ne Kadardır: Proje başvuru aşamasında seçilmek şartıyla, projeler 3 ay ile 2 yıl arasındadır.

Proje Nerede Gerçekleşir: Proje başvuranın ülkesinde gerçekleştirilir. Eğer başvuran Avrupa çapında bir STK ise proje herhangi bir program ülkesinden ortağın ülkesinde gerçekleştirilebilir.

Başvuru Nereye Yapılır: Başvuru, koordinatör tarafından tüm ortaklar adına koordinatörün bulunduğu ülkenin ulusal ajansına yapılır. Ortakların ulusal ajanslarına başvuru formu göndermesine gerek yoktur. Başvurunuzu doğrudan www.ua.gov.tr adresinde yer alan TURNA sisteminden yapılmalıdır.

Başvuru Ne Zaman Yapılır: Başvurular, başvuru kriterlerine uygun şekilde koordinatör tarafından iki farklı son başvuru tarihinden birine kadar (30 Nisan veya 01 Ekim 2014, en geç öğle vakti saat 12.00 - Brüksel saati) sisteme yüklenmelidir:

30 Nisan 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Eylül – 28 Şubat tarihleri arasında başlayanlar içindir.

01 Ekim 2014 tarihli son başvuru tarihi, projesi 01 Şubat – 30 Eylül tarihleri arasında başlayanlar içindir. 

  • Erasmus+
  • Bologna Süreci
  • Uluslarası Öğrenci
  • Erasmus +Gençlik Projeleri
  • Ulusal Ajans
  • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik