ERASMUS+ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİKLERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY BURADA!

ERASMUS+ HAKKINDA HER ŞEY

Öğrenci hareketliliği, iki şekilde gerçekleştirilir:

 • Öğrenim hareketliliği
 • Staj hareketliliği


Yükseköğretimde öğrenci hareketliliğine yükseköğretim kurumlarında örgün eğitimde kayıtlı öğrenciler katılabilir. Açık öğretim ve benzeri (uzaktan eğitim) programlarda öğrenim gören öğrenciler faaliyetten yararlanamaz.

Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin, öğreniminin bir bölümünü kurumlar arası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesinden ibarettir. Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere aynı akademik yıl içerisinde tamamlanabilecek 3 ilâ 12 ay arasında bir süre (1, 2 veya bazı ülkelerin sistemlerine göre 3 dönem) olabilir. Öğrenim kademesi ön lisans/lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerini ifade eder.

Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler ve mezun olmuş öğrenciler öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanamaz.

Faaliyete katılacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenciler olması gerekir. Öğrencilerin diploma/derecelerinin gerektirdiği çalışmaları yurtdışında yapmak üzere, bir tam akademik yıl için 60 AKTS; iki dönemlik akademik yılda bir dönem için 30 AKTS ve üç dönemlik akademik yılda bir dönem için 20 AKTS kredisine denk gelen programı takip etmek üzere gönderilmesi beklenir. Takip edilen programda başarılı olunan kredilere tam akademik tanınma sağlanır; başarısız olunan krediler ev sahibi kurumda tekrar edilir.Yükseköğretim kurumu bünyesinde, herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması.

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 Ay'ı geçmeyecek olması.

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

 • Ön lisans ve Lisans öğrencileri için; 2.20/4.00,
 • Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise;  2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Yabancı Dil Sınavı Sonucunun 60 puan ve üzeri olması gerekmektedir. 60 ve üzeri puan alamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Üniversitemiz tarafından yapılan Erasmus faaliyetine yönelik dil sınavı puanı veya ÖSYM tarafından yapılan/tanınan dil sınavları (YDS, YÖKDİL, TOEFL vb.) kabul edilmektedir.

Erasmus+ Programı için başvuracak öğrenciler, başvuracakları akademik yıl için geçerliliği olan İkili Anlaşmaların kontenjanlarını göz önünde bulundurarak başvuruda bulunmalıdır.

*** İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerin hazırlık sonunda almış oldukları dil sertifikası başvurularda dil puanı olarak kullanılamaz.Değerlendirmede; 

 • Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ve
 • Yabancı Dil Puanının %50'si alınır.

Bu puanların toplamı Nihai Puanı oluşturur.

Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

Ayrıca değerlendirmede göz önüne alınacak diğer kriterler;

 • Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına*: +15 puan.
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan
 • Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10 puan
 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır): -10 puan
 • Daha önce hareketliliğe seçilen öğrenciler için: -10 puan
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan
 • Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır): - 5 puan

Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.

*** Başvurular için buradaki şartlar asgari şartlardır. Gerekli olan tüm şartlar, her ilan döneminde yayınlanan ilanlarda açıkça yazılır. Lütfen, Duyurular kısmından güncel ilanları sık sık takip ediniz.

*** Öğrenim hareketliliğini kazandıktan sonra izleyeceğiniz yol için tıklayınız.
 


Staj faaliyetinin, öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.Yükseköğretim kurumu bünyesinde, herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetlerden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 Ay’ı geçmeyecek olması,

Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

 • Ön lisans ve Lisans öğrencileri için;   2.20/4.00
 • Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise;      2.50/4.00 olması,

Yabancı Dil Sınavı Sonucunun 50 puan ve üzeri olması gerekmektedir. 50 ve üzeri puan alamayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Yabancı dil sınav puanı olarak Üniversitemizin Erasmus faaliyetine yönelik olarak yapmış olduğu dil sınavı ve ÖSYM tarafından yapılan/tanınan YSD, YÖKDİL, TOEFL vb. sınav sonuçları kabul edilmektedir.)

*** İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerin hazırlık sonunda almış oldukları dil sertifikası başvurularda dil puanı olarak kullanılamaz.

*** Başvurular için buradaki şartlar asgari şartlardır. Gerekli olan tüm şartlar, her ilan döneminde yayınlanan ilanlarda açıkça yazılır. Lütfen, Duyurular kısmından güncel ilanları sık sık takip ediniz.Değerlendirmede; 

 • Genel Akademik Not Ortalamasının %50'si ve
 • Yabancı Dil Puanının %50'si alınır.

Bu puanların toplamı Nihai Puanı oluşturur.

Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

Ayrıca değerlendirmede göz önüne alınacak diğer kriterler;

 • Engelli öğrencilere (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla): +10 puan.
 • Şehit ve Gazi çocuklarına*: +15 puan.
 • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz): -10 puan.
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere: +10 puan
 • Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama: -10 puan
 • İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır): -10 puan
 • Daha önce hareketliliğe seçilen öğrenciler için: -10 puan
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır): -5 puan
 • Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus'a tekrar başvurması halinde uygulanır): - 5 puanÖğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay, azamî süre ise 12 tam aydır.

Staj hareketliliğinde asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.

Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez.

Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), toplamda 12 ayı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ayı geçmeyecek şekilde planlanması gerekir.

Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 aya kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 aya kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkündür.Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat standardı düzeylerine göre 3 gruba ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları için tıklayınız.Kayıt donduran öğrenciler hareketlilikten yararlanamaz.Öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri asgari 2 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda söz konusu hareketlilik için hibe ödemesi yapılmaz.

Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir.Asgari faaliyet süresi sağlanmadan şahsî bir mücbir sebepten dolayı öğrencinin geri dönmek zorunda kalması halinde, aşağıdaki şartların sağlanması şartıyla öğrencinin faaliyetini tekrar etme imkânı vardır:

 • Yeni faaliyet, tamamlanamayan faaliyet ile aynı türde olmalıdır.
 • Yeni bir öğrenim anlaşması imzalanmalıdır.

Asgari faaliyet süresinden daha uzun süre kalan bir öğrencinin şahsî bir mücbir sebepten dolayı geri dönmek zorunda kalması halinde, öğrenciye tamamlayamadığı faaliyetini telafi etmek üzere tekrar gitme imkânı tanınmaz.Program Ülkelerinden birinin vatandaşı olup da, Türkiye’de ikamet eden bir öğrencinin hareketlilik faaliyeti ile vatandaşı olduğu ülkeye gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilerden seçim kriterlerinde belirtilen düzeyde puan düşürülür.Öğrenciler, istedikleri takdirde hibe almaksızın faaliyetlere katılabilirler. Her bir öğrenim kademesinde, hibesiz de olsa 12 aydan fazla hareketlilik gerçekleştirilemez. Ayrıca, hibesiz olarak yararlanmak isteyen öğrenciler de asgari şartları sağlamaları gerekmektedir. Asgari şartlar aşağıdaki şekildedir:

 • Ön lisans ve Lisans öğrencileri için; 2.20/4.00,
 • Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise;  2.50/4.00 olması gerekmektedir.
 • ***Yabancı Dil Sınavı Sonucunun öğrenim hareketliliği için 60 puan ve üzeri, staj hareketliliği için 50 puan ve üzeri olması gerekmektedir.
*** NOT: Başvuru için gerekli minimum yabancı dil puanı genel olarak bu düzeydedir. Ancak yayınlanan ilanlarda farklılık göstermesi halinde, ilandaki istenen minimum dil puanı esas kabul edilir.Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanacak öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası (Health Insurance Coverage), staj hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin ise Genel Sağlık Sigortası (Health Insurance Coverage), Kaza Sigortası (Accident Insurance Coverage) ve Mesuliyet Sigortası (Liability Insurance Coverage) yaptırması zorunludur.Bölümünüzün anlaşmalı olduğu üniversiteleri öğrenmek için tıklayınız.Erasmus+ değişim programı bölüm koordinatörünüzü öğrenmek için tıklayınız.Erasmus+ öğrenim hareketliliğini kazanmanız halinde izleyeceğiniz yol haritası için tıklayınız.Erasmus+ öğrenim hareketliliğini kazanmanız halinde hazırlamanız gereken belgeler ve izlemeniz gereken adımlar için tıklayınız.Erasmus+ öğrenim hareketliliğini kazanmanız halinde hazırlamanız gereken belgeler ve izlemeniz gereken adımlar için tıklayınız.Hayır! Hazırlık sınıfı sonunda almış olduğunuz sertifika dil puanı yerine sayılmamaktadır.

Daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen "Faydalı Bilgiler" sekmesini inceleyiniz. • Erasmus+
 • Bologna Süreci
 • Uluslarası Öğrenci
 • Erasmus +Gençlik Projeleri
 • Ulusal Ajans
 • Merkezi Faaliyetler
Manisa Celal Bayar Üniversitesi © 2019 | Güvenlik ve Gizlilik